Vrijdag 28 april 2017, 6:15

 

IVG - Vereniging

Het bestuur van het IVG bestaat uit de volgende leden 
Read more

 

Lidmaatschap


Aanmelden bij het IVG kan middels het invullen van dit Lidmaatschapsformulier

Het ingevulde en ondertekende formulier kan worden toegezonden aan:


Y. Souverein
secretariaat IVG

p/a LUMC
Klinische Epidemiologie, C7-P

Postbus 9600
2300 RC  LEIDEN

of als scan (PFD) aan secretariaatIVG@outlook.com

 

 

Contributie


De contributie voor lidmaatschap van het IVG bedraagt € 90.

U ontvangt jaarlijks een factuur voor de contributie via de e-mail. Per 2016 is de mogelijkheid te betalen via automatische incasso komen te vervallen. 

 

 

Internistisch Vasculair Genootschap (IVG)


Doelstelling


Het Internistisch Vasculair Genootschap (IVG) is een vereniging die zich tot doel heeft gesteld het handhaven van de kwaliteit van- en het bevorderen van de ontwikkeling van de klinische en experimentele Vasculaire Geneeskunde (VG).
De noodzaak en stimulans voor het oprichten van deze internistische vereniging kwam nadat het aandachtsgebied Vasculaire Geneeskunde in de opleiding tot internist is gestart na goedkeuring door de Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV) begin 2002.

> Read more
 

 

Correspondentie van het IVG


Al onze communicatie met onze leden verloopt via e-mail. Heeft u al een tijd geen nieuws van het IVG meer ontvangen, dan is het mogelijk dat uw e-mail adres niet up to date is in onze gegevens. U kunt dan contact opnemen met Yvonne Souverein via secretariaatIVG@outlook.com. Zij zal uw gegevens checken en waar nodig bijwerken. 

 

 

Inning contributie 2016/2017


Wij hebben nog niet van alle leden de contributie van 2016 mogen ontvangen. Binnenkort zullen de leden die nog niet betaald hebben van ons een betalingsherinnering ontvangen. 

De facturen voor de contributie van 2017 zullen naar verwachting in mei/juni worden verzonden. 
 

 

Nieuwsbrief november 2017 

 

Data (na)scholing 2017


De IVG (na)scholingsdata voor 2017 zijn als volgt:

 

maandag 6 februari - v.a. 15.00 uur - Meeting Plaza, Utrecht
maandag 29 mei
- (incl Algemene Ledenvergadering) - v.a. 15.00 uur - Meeting Plaza, Utrecht

donderdag 7 september (gekoppeld aan het IVG symposium op 7 & 8 september) - v.a. 15.00 uur - FIGI te Zeist

De inschrijving voor de nascholing op maandag 29 mei is geopend. Informatie vindt u hier
 

 

IVG dagen 2017


Op donderdag 7 en vrijdag 8 september vinden de IVG dagen 2017 plaats in hotel FIGI te Zeist 

Het programma van de IVG dagen bestaat uit een reguliere nascholing op donderdagmiddag, een avondprogramma inclusief diner op de donderdagavond en een symposium op de vrijdag. Meer informatie vindt u hier

 

Vaatlab 2017


De eerstvolgende editie van de Vaatlab-cursus wordt georganiseerd op vrijdag 10 november 2017 te Amsterdam. Dit jaar zal de cursus één dag omvatten en geen twee dagen, zoals in voorgaande jaren. 
Wij zullen de leden op de hoogte stellen zodra de inschrijving voor deze editie start. 

Commissie Vaatlab cursus