Woensdag 22 februari 2017, 9:19

 

IVG - Vereniging

Het bestuur van het IVG bestaat uit de volgende leden 
Read more

 

Lidmaatschap


Aanmelden bij het IVG kan middels het invullen van dit Lidmaatschapsformulier

Het ingevulde en ondertekende formulier kan worden toegezonden aan:


Y. Souverein
secretariaat IVG

p/a LUMC
Klinische Epidemiologie, C7-P

Postbus 9600
2300 RC  LEIDEN

of als scan (PFD) aan secretariaatIVG@outlook.com

 

 

Contributie


De contributie voor lidmaatschap van het IVG bedraagt € 90.

U ontvangt jaarlijks een factuur voor de contributie via de e-mail. Per 2016 is de mogelijkheid te betalen via automatische incasso komen te vervallen. 

 

 

Internistisch Vasculair Genootschap (IVG)


Doelstelling


Het Internistisch Vasculair Genootschap (IVG) is een vereniging die zich tot doel heeft gesteld het handhaven van de kwaliteit van- en het bevorderen van de ontwikkeling van de klinische en experimentele Vasculaire Geneeskunde (VG).
De noodzaak en stimulans voor het oprichten van deze internistische vereniging kwam nadat het aandachtsgebied Vasculaire Geneeskunde in de opleiding tot internist is gestart na goedkeuring door de Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV) begin 2002.

> Read more
 

 

Inning contributie 2016


Vanwege aanhoudende problemen met automatische incasso is besloten met ingang van 2016 hier niet langer gebruik van te maken en alle leden een factuur toe te sturen. In week 48 van 2016 heeft u via de e-mail de factuur voor de IVG contributie van 2016 ontvangen. U wordt verzocht de contributie binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur over te maken onder vermelding van het factuurnummer. 
 

 

Nieuwsbrief november 2017 

 

Data (na)scholing 2017


De IVG (na)scholingsdata voor 2017 zijn als volgt:

 

maandag 6 februari - v.a. 15.00 uur - Meeting Plaza, Utrecht
maandag 29 mei
- (incl Algemene Ledenvergadering) - v.a. 15.00 uur - Meeting Plaza, Utrecht

donderdag 7 september (gekoppeld aan het IVG symposium op 7 & 8 september) - v.a. 15.00 uur - FIGI te Zeist

De inschrijving voor de nascholing op maandag 6 februari is geopend. Informatie vindt u hier
 

 

IVG dagen 2017


Op donderdag 7 en vrijdag 8 september vinden de IVG dagen 2017 plaats in hotel FIGI te Zeist 

Het programma van de IVG dagen bestaat uit een reguliere nascholing op donderdagmiddag, een avondprogramma inclusief diner op de donderdagavond en een symposium op de vrijdag. 

 

Vaatlab 2017


De eerstvolgende editie van de Vaatlab-cursus wordt georganiseerd in het najaar van 2017 te Amsterdam. De exacte data zullen naar verwachting in het voorjaar 2017 bekend worden gemaakt. Naar verwachting zullen deze in november 2017 vallen. 

Commissie Vaatlab cursus